top of page

Meet The Team - Η ομάδα μας 

semi15-3-20_edited.jpg

Μπαλής Σωτήριος

Πρόεδρος  & Εκπρόσωπος

 • Instagram
 • TikTok
 • Twitter
 • Youtube
 • Facebook
 • Grey LinkedIn Icon
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΣΗΜΑ.png

Ειρήνη Μπαλή

Ταμείας & Οργανωτικό

Μέλη   Δ.Σ. - Υπεύθυνοι  τμημάτων

Μπαλή  Ελένη( Επισιτισμού/Γραφιστική) Μυρτάκης  Ευάγγελος( Εκπαίδευση/Ξένες γλώσσες/ Σκάκι) Δρακομαθιουλάκης Μιχαήλ (Κέντρο καινοτομίας/ εφευρέσεων) Μακράκη Μαρίνα (Τεχνολογία/εκπαίδευση/επικοινωνία)

Ελεγκτική  Επιτροπή:  Μπαλή  Μαρία / Παπαδάκης  Κών/νος / Μπεάκης  Εμμανουήλ

Εκπρόσωπος σε  Ομοσπονδίες / Οργανισμούς/ Δημόσιο/ Τρίτους:  Μπαλής  Σωτήριος

evi pita f1_edited_edited.jpg

Μαθιουδάκη Παρασκευή

Γραμματεία & Τμήμα Διασύνδεσης

Anchor 4
Anchor 1
Voluntieering Group

Who We Are

What We Produce

A Distinct Identity

 • Here at ARISTARCHUS - ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ, we are driven by a single goal; to do our part in making the world a better place for all.

 • Our decision making process is informed by comprehensive empirical studies and high quality data evaluation.

 • We strive to build productive relationships and make a positive impact with all of our pursuits.

Activities

Making A Difference

DSC_0535.jpg

International   entrepreneurship

With this initiative, our goal is to promote great opportunities for those in need. With access to the right resources, people can become empowered by their own abilities and gain the confidence to fulfill their potential. Learn more about our work by getting in touch with our team today.

Κρήτη ΤV παρουσίαση φορουμ 2018.jpg

SYNERGY MARKETING  INNOVATION

With our organization’s mission always in mind, we strive to find new strategies for dealing with this challenge. S.m.es are something that we take very seriously, and our team is working each and every day to make a positive impact. Contact us to learn more about our commitment to this cause.

Volunteers

Products  and  innovations

At ARISTARCHUS - ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ, we are dedicated to stepping up our efforts in addressing this issue. Food prodacts or  services are  by no means an easy feat, but through cooperation and community empowerment we believe we can facilitate progress in this area. We are always striving to make a difference, and invite you to learn more and lend your support.

16D_5938.jpg

Seminars and  Mentoring

With this initiative, our goal is to promote great opportunities for those in need. With access to the right resources, people can become empowered by their own abilities and gain the confidence to fulfill their potential. Learn more about our work by getting in touch with our team today.

“Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος ήταν Έλληνας αστρονόμος και μαθηματικός, που γεννήθηκε στη Σάμο. Είναι ο πρώτος επιστήμονας ο οποίος πρότεινε το ηλιοκεντρικό μοντέλο του Ηλιακού Συστήματος, θέτοντας τον Ήλιο και όχι τη Γη, στο κέντρο του γνωστού Σύμπαντος. Βικιπαίδεια

"Aristarchus, Samios, was a Greek astronomer and mathematician born in Samos. He is the first scientist to propose the heliocentric model of the Solar System, putting the Sun and not the Earth in the center of the known Universe. Wikipedia "

Aristarchus

"Προσπαθούμε   για τους  μικρούς και  τους αδύναμους  σε  όλο το φάσμα  της  κοινωνίας, χωρίς  ιδεολογικούς  προσδιορισμούς,  να  κάνουμε  κάτι  που  ενώ είναι  τόσο  οφθαλμοφανές, δεν  το πιστεύουν  εύκολα και  ακολουθούν  άλλους  δρόμους  ανάπτυξης  και δράσης. Ο συνεργατισμός  θέλει έμπνευση  και  ΟΧΙ μιμητισμό.

Εμείς  προσπαθούμε  και  σας το  αποδεικνύουμε  ΄...ως  άλλος  Αρίσταρχος  στο σήμερα...  ενάντια  σε  κάθε  "κατεστημένο","κρατισμό", "ιδεοληψίες"....όπως  τότε...."

"We strive for the small and the weak in the whole spectrum of society, without ideological identities, to do something that while they are so opulent, they do not believe it easily and follow other paths of development and action. Collaboration wants inspiration and NO mimetism.
We try and prove it to you ... as another Aristarchus in today ... against every "established", "statistry", "obsessions" .... like then .... "

Balis  Sotirios

16D_5978.jpg
Anchor 2

Contact ARISTARCHUS

 ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Heraklion  Crete  Greece

71304

Your details were sent successfully!

Anchor 3
bottom of page